Γ. Μ. Βιζυηνός. Ἅπαντα τὰ διηγήματα.

Γ. Μ. Βιζυηνός. Ἅπαντα τὰ διηγήματα.

Ἔκδοση 2013.
Mὲ σχόλια
 τῶν Η.-Σ. Ἀποστολίδη. 17x24cm. Σελ. 552.

Πλήρης κριτικὴ κι ἀξιολογικὴ ἔκδοση τῶν διηγημάτων, μὲ ἀναλυτικὸ φιλολογικό, ἱστορικὸ κ’ αἰσθητικὸ σχολιασμό. Περιλαμβάνονται: Εἰσαγωγὴ γιὰ τὸ Βιζυηνὸ καὶ ἀνάλυση τοῦ ἔργου του, Βιβλιογραφία, Κριτικὸ ὑπόμνημα μὲ τὶς παραλλάσσουσες γραφές, Προλογικὰ σημειώματα γιὰ κάθε διήγημα χωριστὰ μὲ αὐστηρὴ ἀντιμετώπιση τῆς προγενέστερης Ἔρευνας, περισσότερες ἀπὸ 700 ὑποσελίδιες σημειώσεις, 6 εἰδικὰ Παραρτήματα, Γενεαλογικὸ δέντρο, 3 ἀναδιπλούμενοι χάρτες, Γλωσσάριο καὶ πλούσια εἰκονογράφηση.

 Δημοσιεύματα 1, 2, 3, 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ποῖος ἦτον καὶ εἶναι ὁ Γεώργιος Βιζυηνός.
Τὸ ἔργο - οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.
Πρῶτο ἐπίπεδο: Ἠθογραφία (ἐθνικὴ ταυτότητα-Λαογραφία-Ρεαλισμός)
Δεύτερο ἐπίπεδο: Ἀναίρεση τοῦ Ρεαλισμοῦ - Ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας
Τρίτο ἐπίπεδο: Βαθύτερη κριτικὴ καὶ προβληματισμός.

ΕΚΔΟΤΙΚΑ: Κριτικὴ ἔκδοση - φιλολογικὲς παράμετροι.
Ἀξιολόγηση καὶ κατάταξη τῶν διηγημάτων.
Τρεῖς ἄξονες σχολιασμοῦ: Ἱστορία, γλῶσσα, αἰσθητικὴ ἀποτίμηση.
Προγενέστερη Ἔρευνα καὶ ἀναίρεση ἑρμηνευτικῶν ἰδεοληψιῶν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ἐκδόσεις Βιζυηνοῦ - Γενικὴ βιβλιογραφία - Λεξικογραφικὰ ἔργα.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ:  Προλογικὸ σημείωμα σΤὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου

Τὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου
Παράρτημα Ι: Χρονολογικὰ
Παράρτημα ΙΙ: Σκηνοθεσία τοῦ Βιζυηνοῦ
Προλογικὸ σημείωμα σΤὸ μόνον τῆς ζωῆς του ταξίδιον
Τὸ μόνον τῆς ζωῆς του ταξίδιον
Προλογικὸ σημείωμα στὸ Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ μου
Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ μου
Παράρτημα ΙΙΙ: Νεότουρκοι καὶ Βιζυηνὸς
Παράρτημα ΙV: Ὠρυόμενοι δερβίσηδες
Προλογικὸ σημείωμα στὸν Μοσκόβ-Σελὶμ
Μοσκόβ-Σελὶμ

ΤΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ: Προλογικὸ σημείωμα στὸ Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας
Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας
Παράρτημα V: Οἱ ρομαντικὲς καταβολὲς τῶν "Συνεπειῶν"
Παράρτημα VI: Θέσεις Lotze περὶ ψυχῆς
Προλογικὸ σημείωμα στὸ Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεαπόλεως Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεαπόλεως  
Προλογικὸ σημείωμα στὴν Πρωτομαγιὰ
Πρωτομαγιὰ
Διατί ἡ μηλιὰ δὲν ἔγινε μηλέα.

Τιμή (λινόδετο): €52 / 35

Τελευταῖες ἐκδόσεις

Ἐκδόσεις "ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση:

Φειδίου 19, Χολαργός,
155 62.

Τηλ: +30 210 6515454,
+30 210 6547051, +30 210 6543465


Κινητά: 6945 431104, 6970 490377

renos_monogramma